ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Приветствие на Директора на ОУ "Свети Климент Охридски" Таня Николова по случай патронния празник на училището

На 25 ноември отбелязваме деня на нашия първоучител  и патрон – Свети Климент Охридски, на неговото свято дело, продължило в училищния живот  на всички нас - учителите и учениците на  училището в Бяла Слатина, носещо неговото име. Много думи сме казали и посветили на него – всеотдайния човек, превърнал се чрез силата на духа си в светец.  Той ни остави мъдрост и вяра,  продължава да ни учи как да превърнем знанието в свой светих и как да се стремим към него в трудните и изпълнени с предизвикателства делници на 21 век. Затова моята молитва днес е:

„Клименте, първоучителю, дай ни силата на своя несломим дух, за да успеем като теб да направим онова, което е казано в Пространното ти житие:  „Климентовите ученици са най-добри по знание и успехи“.

Честит празник на всички!