ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

През учебната 2024/2025 година Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ ще се реализира за трета поредна година в Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина. Тя осигурява условия за личностно развитие в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и екипна работа.

През учебната 2024/2025 година по решение на педагогическия съвет в училището ще бъдат сформирани 4 групи, както следва:

Модул 1. Изкуства

  1. музикално изкуство – 1 група – вокална група „Песенна дъга“;
  2. танцово изкуство – 1 група – танцова формация „Ритмика“;

Модул 2. Спорт

  1. волейбол – 1 отбор – момичета – V-VІІ клас ;
  2. футбол – 1 отбор, момчета V-VІІ клас;

Вокална група „Песенна дъга“ ще се ръководи от външен специалист.

Отборите по волейбол и футбол ще имат по двама ръководители – 1 учител по физическо възпитание и спорт от училището и 1 външен специалист – треньор.

Всеки външен специалист в посоченото направление и категория или в посочения вид спорт може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ като ръководител на вокална група „Песенна дъга“ или треньор на отбор.

 

Срокът за кандидатстване е 10.06.2024 г.

Повече информация за Националната програма може да научите на следния линк:

https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/naczionalni-programi-2024/20-np-zaedno-v-izkustvata-i-v-sporta/