ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Свободни места за ученици в училището