ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Прием след VII клас

В помощ на учениците, завършващи VII клас и техните родители, Регионалното управление на образованието – Враца създаде сайт http://apply.edupro-vratsa.org/, представящ възможностите за продължаване на образованието след завършен VII клас.
Сайтът е дело на Иван Иванов - ученик от XI клас в Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Враца, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ и съдържа информация за всички училища от област Враца, в които може да се продължи обучението след завършване на основно образование, график на дейностите, документи за кандидатстване и записване.