ОУ "Св. Климент Охридски"

Основно училище в град Бяла Слатина

Основно меню
Училище с нови идеи и много възможности !

Добре дошли при нас !

Училище с нови идеи и много възможности !

От много далечната 1889 година до днес училището създава своя история, търпи промени и най-важното – през вратите му минават голяма част от децата на Бяла Слатина. Много от тях стават достойни хора и реализират успешно знанията, получени тук. С това те стават пример за ученолюбие, морал и просперитет. Зад успехите стоят неуморният труд и творческите усилия на много поколения учители, превърнали с любов работата си в призвание.

Училището ни днес зачита традициите и се гордее с постиженията от миналото. Ние знаем, че ту са се учили децата на града и региона, които са творците на настоящето и основна част от нашето съвременно общество. В дългата летопис настоящето е това, което дава равносметка за изминалото, но и надеждата и амбицията, и полета на мечтата към бъдещето....

Днешният екип на училището знае, че истинското богатство се състои не в това, което имаш, а в това, което си дал. Затова всички гледаме в една посока – бъдещето на нашите ученици, тяхната реализация в един свят, изпълнен с предизвикателства.

Всички ние сме тези, които утвърждаваме духа на новаторството, прилагаме различни педагогически практики, разнообразени с богата извънкласна дейност, свързваме в едно традиция и модерност. Доказателство за това са участията в проекти – клубове по интереси, както и в такива за работа с деца с обучителни затруднения. В продължение на две години училището  работи по иновацията „Природата – това сме ние“.

Нашите ученици участват и се представят на водещи места в състезания, конкурси, олимпиади и изложби.

Актуални новини