ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Проект "Твоят час"

В ОУ „Свети Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 година по проект „Твоят час“ са сформирани 14 групи – 7 за обучителни затруднения и 7 за занимания по интереси.

ПРАВИЛА ТВОЯТ ЧАС

Групите за обучителни трудности са:

 • Езикът огледало и загадка;
 • Роден език;
 • Български език за знаещи и можещи;
 • Да успеем по математика;
 • Аз решавам задачи;
 • Ние обичаме математиката;
 • Hello!.

Групите за занимания по интереси са:

 • Вокална група „Песенна дъга“;
 • Клуб „Пътешественик“;
 • Работилница по природни науки „50 нюанса зелено“;
 • Волейбол;
 • Клуб „Роден край“;
 • Клуб „Аз и велосипедът на пътя“;
 • Клуб „Училището празнува“.

В областния форум „Извънкласните дейности в контекста на европейските ценности“ по проект „Твоят час“, проведен на 22 февруари 2018г. в град Бяла Слатина, участва и нашето училище. Участниците са ученици от вокална група „Песенна дъга“, клуб „Училището празнува“ и Работилница по природни науки „50 нюанса зелено“.

Подари Коледа - формуляр по проект