ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Национална линия за деца

116 111 – Национална линия за деца