ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата

Общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата - 2024 година
 
На 15 март 2024 г. Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина за четвърта поредна година беше домакин на общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. При отлична подготовка и организация на състезанието, придружени от изключителна атмосфера на приятелство и спортсменство и след оспорвана надпревара, на първо място се класира отборът на домакините.
А ето и класирането:
І място – ОУ "Св. Климент Охридски" - 131 т. (І кръг - 67 т., ІІ кръг - 64 т.)
ІІ място – СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина - 111 т. (І кръг - 57 т., ІІ кръг – 54 т.)
ІІІ място – ОУ "Христо Ботев", с. Търнава - 94 т. (І кръг - 46 т., ІІ кръг - 48 т.)
Състезанието премина под зоркото око инж. Тихомир Трифонов – зам. кмет и председател на общинската комисия по БДП – главен ръководител на състезанието.
Авторитетно жури (комисия) с председател Мирослав Макавеев – полицейски инспектор в РУ- Бяла Слатина, и членове: Весна Павлова – гл. експерт в Дирекция „Хуматитарни дейности и интеграция“ на Община Бяла Слатина и Петър Банчев – учител в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина гарантира спазването на регламента и равнопоставеност между отборите и състезателите.
Нашите поздрави и благодарности са за отлично подготвените състезатели и ръководителите на отборите: Мирослав Илиев – учител в ОУ "Св. Климент Охридски", Митко Костов – учител в СУ "Васил Левски" и Десислава Лашовска – ст. учител в ОУ "Христо Ботев".
Състезанието беше уважено от гл. инспектор Петър Иванов – началник на РУ-Бяла Слатина.
На победителите пожелаваме късмет и успех в областния кръг на състезанието. А към журито се обръщаме с респект за коректното и точно съдийство.
До нови срещи на следващото състезание по БДП!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата - 2023 година
 
 
На 27 февруари Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина за трета поредна година беше домакин на общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. При изключителна атмосфера на приятелство и спортменство и след оспорвана надпревара на първо място се класира отборът на домакините.
А ето и класирането:
І място - ОУ "Св. Климент Охридски" - 110 т. (І кръг - 54 т., ІІ кръг - 56 т.)
ІІ място - СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина - 104 т. (І кръг - 51 т., ІІ кръг - 53 т.)
ІІІ място - ОУ "Христо Ботев", с. Търнава - 87 т. (І кръг - 39 т., ІІ кръг - 48 т.)
Състезанието премина под зоркото око на авторитетно жури (комисия) с председател инж. Тихомир Трифонов - зам. кмет и председател на общинската комисия по БДП, и членове: Цветан Митов - полицейски инспектор пътен контрол в РУ- Бяла Слатина, Весна Павлова - гл. експерт в Дирекция ХДИ на Община Бяла Слатина,
Петър Банчев - учител в ОУ "Св. Климент Охридски", Митко Костов - учител в СУ "Васил Левски" и Димитър Късльовски - ст. учител в ОУ "Христо Ботев".
Нашите поздрави и благодарности са за отлично подготвените състезатели и техните учители. На победителите пожелаваме късмет и успех в областния кръг на състезанието. А към журито се обръщаме с респект за коректното и точно съдийство.
До нови срещи на следващото състезание по БДП!