ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Мисия и визия

ВИЗИЯ

Визията на Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина преминава през неговото минало и настояще, опира се на наследената отлична  репутация в общността като Прогимназия и на работещите и доказали се през годините традиции. Училището се е утвърдило като водещо учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постиженията си в образователното дело. Сега пред него стои предизвикателството да продължи да поддържа нивото и  визията си на ключов, притегателен образователен център, в който основна образователна ценност е била и ще бъде високото качество на овладените знания и умения. Ето защо Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина продължава да изтъква като своя  ВИЗИЯ„Основно училище „Св. Климент Охридски” – училище с традиции училище с бъдеще”

 

МИСИЯ 

Отчитайки новите реалности и възможностите за развитие пред училището, ръководството и педагогическият екип на Основно училище  „Св. Климент Охридски” определят като своя мисия създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Осигуряване на качествена образователна подготовка на ученици от V до VІІ клас, гарантираща продължаване на образованието им и в следващия етап.