ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за провеждане на контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката/групата през втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на консултации с ученици през втория учебен срок на учебна 2023/2024 г.
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часове за Спортни дейности V-VII клас за първи втория срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часовете по БДП за учебна 2023/2024 г.
График за провеждане на контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на консултации с ученици през първия учебен срок на учебна 2023/2024 г.
График за самостоятелните работи за установяване на входно равнище на учениците за учебна 2023/2024 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката/групата през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.