ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за провеждане на консултации с ученици през първия учебен срок на учебна 2023/2024 г.
График за провеждане на часове за Спортни дейности V-VII клас за първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за самостоятелните работи за установяване на входно равнище на учениците за учебна 2023/2024 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката/групата през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часове по БДП за учебната 2023/2024 година
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на контролни и класни през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации с ученици през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката/групата през втория учебен срок на 2022/2023 година
График за провеждане на часове за спортни дейности V-VІІ клас за втория учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на часове по БДП за учебната 2022/2023 година
График за провеждане на часове за спортни дейности V-VІІ клас за първи учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на контролни и класни през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации с ученици през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката групата 2022/2023 година
График за самостоятелните работи за установяване на входното равнище на учениците от V - VІІ клас през учебната 2022/2023 година
График за предстоящи обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - 2021/2022 г.
График за провеждане на контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2021/2022 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката през втория учебен срок на учебната 2021_2022 г.
График за провеждане на консултации в ГЦО за втория учебен срок на учебната 2021_2022г.
График за провеждане на консултации за втория учебен срок на учебната 2021_2022г.
График за провеждане на часове за Спортни дейности V-VII клас за учебната 2021/2022 г.
График за провеждане на контролни и класни работи - І срок 2021_2022 г.
График за провеждане на часовете по БДП за учебната 2021/2022 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката/групата през първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.
График за провеждане на консултации с ученици през първия учебен срок на учебна 2021/2022 г.
График на дейности в периода 15-30.06.2021 г.
График за провеждане на ваканционни форми и инициативи през лятната ваканция - 2021 г.
График за провеждане на контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.
График на учебните часове провеждани присъствено и в електронна среда от разстояние през втория учебен срок на учебна 2020/2021 г.
График за провеждане на часове за Спортни дейности V-VII клас за втори учебен срок на учебната 2020/2021 г.
График за провеждане на олимпиади - общински кръг
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката/групата през втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.
График за провеждане на консултации с ученици през втория учебен срок на учебна 2020/2021 г.
График за провеждане на часове за Спортни дейности V - VII клас за първи учебен срок 2020-2021г.
График за провеждане на коснултации с ученици през първия учебен срок 2020-2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи през първия учебен срок 2020-2021г.
График за провеждане на консултации с ученици в ГЦО през първия учебен срок 2020-2021г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на паралелката през първия учебен срок 2020-2021г.