ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

За нас

Основно училище „Св. Климент Охридски” е наследник на преместеното през 1889 година от град Кнежа окръжно трикласно училище и днес заема важно място в образователната система на община Бяла Слатина. От учебната 2008/2009 година с Решение №84 на МС тя има статут на средищно училище, което засилва нейните позиции.

Мисията на ОУ„Св. Климент Охридски” като „училище с традиции и училище на бъдещето” се определя от грижата за развитие на личността на всеки ученик, така че да има пълноценна социална интеграция в обществото.

Целта на обучението в прогимназиалния етап е да даде на подрастващите образователна подготовка, която да ги реализира в следващия етап на училищното образование и да осигури тяхното личностно развитие. Това прави Основно училище „Св. Климент Охридски” притегателен център за обучение. Тенденцията за увеличаване броя на паралелките и на учениците е показател за запазване и увеличаване на интереса към училището, както и за утвърждаване на неговия престиж сред обществеността.

През учебната 2023/2024 година в училището се обучават 252 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 11 паралелки.

Екипът на ОУ„Св. Климент Охридски” има самочувствието на един успешен и носещ в себе си новото колектив, който се гордее с успехите на своите ученици.