ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Екипи

 

1.

Таня Николова

Директор

2.

Илияна Петрова

ЗДУД

3.

Цветелина Христова

Педагогически съветник

4.

Надежда Томова

Психолог

5.      

Павлинка Рашкова

Старши учител - Български език и литература

6.     

Людмила Антонова

Старши учител - Български език и литература

7.   

Даниела Дилчева

Старши учител - Български език и литература

8.     

Мариета Кирилова

Старши учител - Български език и литература

9.     

Ирена Икономова

Старши учител - Английски език

10.       

Наталия Тодорова

Учител - Английски език

11. 

Марианела Симова

Старши учител - Математика и Физика

12.

Цветанка Христова

Учител - Физика

13.

Малина Димитрова

Учител - Математика и Физика

14.

Десислава Иванова

Учител - Математика

15.

Ивка Арсова

Старши учител - Информационни технологии

16.

Антоанета Николова

Старши учител - Информационни технологии

17.

Веселина Александрова

Старши учител - История и цивилизации

18.

Мирослав Илиев

Учител - География и икономика

19.

Анета Ангелова

Старши учител - Биология и здравно образование

20.

Радослава Узунова

Старши учител - Химия и опазване на околната среда

21.

Галина  Христова

Старши учител - Музика

22.

Румен Стоянов

Старши учител - Изобразително изкуство

23.

Пламен Борисов

Старши учител - Технологии и предприемачество и БДП

24.

Ралица Братановска

Старши учител - Физическо възпитание и спорт

25.

Елица Софранова

Учител - Физическо възпитание и спорт

26.

Борислава Иванова

Старши учител ГЦО

27.

Петър Банчев

Учител ГЦО

28.

Петя Антонова

Старши учител ресурсен

29.

Галина Захариева

Старши учител ресурсен

30.

Цветелина Дилова 

Логопед