ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Екипи

 

1.

Таня Николова

Директор

2.

Илияна Петрова

ЗДУД

3.

Цветелина Христова

Педагогически съветник

4.

Надежда Томова

Психолог

5.      

Павлинка Рашкова

Старши учител - Български език и литература

6.     

Людмила Антонова

Старши учител - Български език и литература

7.     

Мариета Кирилова

Старши учител - Български език и литература

8.     

Ирена Икономова

Старши учител - Английски език

9.      

Наталия Тодорова

Учител - Английски език

10. 

Марианела Симова

Старши учител - Математика и Физика

11.

Божидар Божинов 

Старши учител - Математика и Физика

12.

Малина Димитрова

Учител - Математика 

13.

Цветелина Йочева

Старши учител - Математика

14.

Ивка Арсова

Старши учител - Информационни технологии

15.

Антоанета Николова

Старши учител - Информационни технологии

16.

Веселина Александрова

Старши учител - История и цивилизации

17.

Мирослав Илиев

Учител - География и икономика

18.

Анета Ангелова

Старши учител - Биология и здравно образование

19.

Радослава Узунова

Старши учител - Химия и опазване на околната среда

20.

Галина  Христова

Старши учител - Музика

21.

Румен Стоянов

Старши учител - Изобразително изкуство

22.

Ралица Братановска

Старши учител - Физическо възпитание и спорт

23.

Елица Софранова

Учител - Физическо възпитание и спорт

24.

Борислава Иванова

Старши учител ГЦО

25.

Петър Банчев

Учител ГЦО

26.

Петя Антонова

Старши учител ресурсен

27.

Галина Захариева

Старши учител ресурсен

28.

Цветелина Дилова 

Логопед