ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Ден на розовата фланелка

По проект "Подкрепа за приобщаващо образование, Дейност 6 "Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в училищата", училищната общност на ОУ "Св.Климент Охридски", гр.Бяла Слатина отбеляза деня за борба с тормоза в училище - "Ден на розовата фланелка". Всички показахме своята съпричастност към идеята за недопускане на тормоз и насилие в училище, чрез розов цвят.
НЕ на тормоза, но НЕ за ден!