ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Конкурс за изготвяне на Коледни късметчета