ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

ГОРАТА Е ЖИВОТ!

Седмицата на гората се провежда от 12 април 1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти.