ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Ден на розовата фланелка

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза и насилието в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. В подкрепа на инициативата, ученици и учители от ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина на розов фон от фланелки и балони, казаха “Не на тормоза в училище”. Този ден ни напомня не само, че тормозът съществува, но и че има как и заедно можем да му се противопоставим. Всички ние казваме „Заедно можем да не допускаме тормоз в училище!“