ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Живот без тютюнев дим

Днешният ден - 31 май е обявен от Световната здравна организация за „Световен ден без тютюнев дим". Училищната общност на Основно училище "Св.Климент Охридски", гр.Бяла Слатина се присъединява към глобалната кампания на Организацията за 2023г.под мотото „Имаме нужда от храна, а не от тютюн", която има за цел да повиши осведомеността ни за по - добър живот. Ние искаме да насочим вниманието ви към многото начини, по които тютюнът застрашава както човешкото здраве, така и Майката природа. Съвместно с МКБППМН Община Бяла Слатина бяха предоставени алтернативи за това - информираност, спорт и защита на околната среда. Комисията дари на учениците спортни топки и игри, както и тренировъчни пособия.
От днес сме „Посланици на здравето " и се включихме в следните дейности:
- от 07.50 часа в двора на училището се проведе сутринна физзарядка - комплекс от 10 - минутни упражнения за раздвижване, които подобриха здравния ни тонус;
- от 9.30 часа започна разпространение на брошури и флаери от ученици от УУС в центъра на града и на служители в институции, както и в търговски обекти;
- проведе се работа във фокус групи в кабинета на педагогическия съветник. След гледането на образователните филми - „Невидимият" и „Дим" бяха дискутирани актуални тематични въпроси;
- от 13.10 часа всички заедно почистихме училищния двор и доказахме, че
„Природата - това сме ние".
31 май- „Световен ден без тютюнев дим" ни дава възможност да спортуваме, да защитим околната среда и да покажем гражданската си отговорност.
„ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ"