ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Конкурс за изготвяне на мултимедиен проект „Моето училище - минало, настояще, бъдеще“