ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Международен ден на толерантността

„Да сме различни, за да се допълваме, а не да се сравняваме", това си пожелаха ученици, родители и учители от ОУ „Св.Климент Охридски", гр.Бяла Слатина в днешния 16 ноември - Международен ден на толерантността. Учениците имаха чудесни възможности да подчертаят значението на уважението към различните. Осъществиха се разнообразни дейности в тази посока:
  • радио предавания;
  • алея на ДОБРИНАТА;
  • тематична дискусия на социалния работник с родители и изработване на постер;
  • представяне на седмокласниците презентация на тема: „Здравословно хранене" пред ученици със специални образователни потребности;
  • арт изкуство - „Изкуството на общността";
  • интерактивни игри с фокус групи от класовете.