ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Да се учи е забавно!

Така смятат петокласниците, които активно се включиха в изпълнението на проекти на тема „Древногръцки мит за сътворението на света”. С много ентусиазъм и творческо вдъхновение те направиха родословно дърво на древногръцките богове, създадоха визитни картички на олимпийските богове, а в часа по разширена подготовка учениците от V в клас, под ръководството на своята учителка госпожа Людмила Антонова, създадоха синкуей за олимпийските богове.

Синкуейн е петстишно стихотворение. Възниква в САЩ в началото на 20. век под влияние на японската поезия. Подходяща задача е за развитие на образното мислене.

Предмет: Кой? Какво?
Описание на признаци: Какъв? Каква?
Характерни действия: Какво прави?
Лично отношение: 3-5 думи
Обобщение: 1-2 думи

А ето и наш пример.
Афродита.
Мила, нежна.
Помага, сплотява, краси.
Богиня на любовта.
Почитана.

В изработването на проектите активно се включиха: Йоана Руменова – V в;
Божидар Петров – V г; Теодор Янчев – V г; Ивона Първанова – V г; Даниел Иванов –V в Юлиян Юлиянов – V г; Данаил Цветанов – V в; Божидар Симеонов– V в; Христина Пеева –V в; Ивайла Бешовишка – V г; Христина Кънчева – V в; Георги Петров – V г; Виктория Василева – V г; Александър Асенов – V в; Йоана Донова – V в.

Изказваме и специални благодарности на родителите Галя Цветанова Георгиева и Христо Руменов Кирилов за помощта и подготовката на големите макети на родословно дърво.