ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Пазете птиците! Природата - това сме ние!

Освен денят на шегата 1 април е и международен ден на птиците. Това е един от "най-старите" празници от екологичния календар. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж, Франция, и влязла в сила от 6 декември 1906 г.